Make your own free website on Tripod.com
       HIDROLIK DIREKSIYON
          

Anasayfa        Direksiyon Sistemleri        Animasyon       Elektrikli Direksiyon

Hidrolik Direksiyon Sistemi


HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİNİN GENEL  YAPISI VE ÇALIŞMASI

HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİNİN GENEL YAPISI

Sistem genel olarak hidrolik pompa, yön kontrol valfı, silindir, emniyet valfı, depo, filtre ve ara elemanlardan oluşur.

 

Hidrolik pompa : Otomobillerde kayış kasnak sistemi ile çalışır. Tamamen motor gövdesinden ayrıdır Depo ve pompa gövdesi tek parça halindedir Kamyon, traktör, iş makineleri gibi ağır taşıtlarda ise pompa ve depo tek parça olarak motor gövdesine bağlanmıştır. Pompa hareketini dişli sistemi ile motordan alır. Bu ağır taşıtların bir kısmında (özellikle traktörlerde) bu pompadan çıkan basınçlı akışkan

 

 

 

Hidrolik direksiyon sisteminin parçaları

aynı zamanda yardımcı aksamların kontrolünde (pulluk , pulvericator gibi ) kullanılır, bu devreler genellikle kapalı merkezli devrelerdir.

Yön kontrol valileri : Direksiyon ve rotlarla direkt irtibatlı olan birleşik komuta sistemi içerisinde yer  alır.

 

Güç Silindiri : Rot ve şasi ile irtibatlıdır. Yön kontrol valfı tarafından kontrol  edilir. Bağlantıda genellikle esnek borular kullanılır.

 

Emniyet Valfı : Pompa depo kompleksi üzerindedir. Pompadan çıkan fazla basınçlı akışkan bu valfden depoya gönderilir.

 

Depo : Depo pompa kompleksi üzerindedir. Depo sürekli kontrol edilir ve dolu tutulur. Depodaki yağ tamamlanırken silindirin en kısa konuma gelmesi sağlanır. Bu sayede piston kolundan dolayı meydana gelecek taşmalar önlenmiş olur.

 

Filtre : Emiş hattında yer alır. Genellikle öze! tel süzgeçler kullanılır. Bunlar kullanıldığında değiştirilemez, çıkarılarak temizlenir ve yerine takılırlar.

 

Ara Elemanlar : Genellikle esnek, basınca dayanıklı hortumlar oluşturur. Bu hortumlar kontrol edilip, çatlak ve delinme gibi durumlarda değiştirilirler. Pompada kullanılan V kayışları da gerginlik ve çatlak kontrollerine tabi tutulurlar.

   HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMİN GEREKLİLİĞİ

       Sürüş konforunu arttırmak için modern otomobillerde geniş tabanlı ve düşük basınçlı lastikler kullanılmakta, bunun sonucunda  yol yüzeyi ve lastikler arasındaki sürtünmenin artması nedeniyle daha fazla direksiyon eforu gerekmektedir. Direksiyon eforu, direksiyon dişlisinin dişli oranının arttırılması ile azalabilir. 

       Bununla birlikte, araç döndürüldüğü zaman daha büyük bir direksiyon simidi dönme hareketine neden olacaktır ve bu keskin virajları dönmeyi zorlaştırır. Bu   nedenle direksiyon eforu küçük tutulmak istendiğinde bazı yardımcı düzeneklere ihtiyaç vardır

     Diğer bir ifadeyle eskiden sadece ağır yük taşıtlarında hidrolik direksiyon sistemi kullanılırken günümüzde binek otomobillerde de hidrolik direksiyon sistemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Uygun direksiyon eforu her şartta ve konumda, her hız kademesinde elde edilmiş olmalıdır. Aynı zamanda da yol şartları sürücüye aktarılmalıdır. Uygun direksiyon eforu elde etmede, bazı otomobillerde pompa veya dişli kutusunun ikisinden birinin üstünde yer alan  özel bir cihaz ile bu efor kontrol edilmektedir

 

      HİDROLİK DİREKSİYONUN BASİT ÇALIŞMASI:

Hidrolik direksiyonun direksiyon eforunu sağlayan iki ayrı tipi vardır, birinci tip motor gücünü kullanan hidrolik bir sistemdir. Diğeri ise bir elektrik motor kullanır. Birincisi için motor bir pompanın hareketinde kullanılır  ikincisi için, ön bagaj kompartmanı içinde bağımsız bir elektrik motorlu pompa kullanılır, har ikisi de hidrolik basınç üretir ve bu basınç hidrolik silindir içinde bir piston üzerinde uygulanır, böylece hidrolik basınç kremayer eforu için pinyona yardım eder. Bu  yardımın  miktarı basıncın miktarına bağlı olarak  pistonun üzerine   uygulanır. Bu   nedenle,   eğer   daha   fazla   direksiyon   kuvveti   gerekirse,   basınç yükselmelidir. Hidrolik basınç içindeki değişim, direksiyon ana miline bağlı bir kumanda valfi ile sağlanır.


Nötr konumu (düz sürüş) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidrolik yağı pompadan kumanda valfıne gönderilir. Eğer kumanda valfı nötr konumu içinde ise hidroliğin hepsi kumanda valfinden geçerek emniyet valfı içine akar pompaya geri döner. Aynı zamanda, hemen hemen hiç basınç oluşmaz,çünkü silindir pistonunun her iki tarafındaki basınç eşittir ve piston bu durumda herhangi bir yöne hareket etmeyecektir.

Dönüş sırasında :


Direksiyon ana mili herhangi bir yöne döndüğü zaman, kumanda valfı de hareket eder ve hidrolik geçişinin biri kapanır. Diğer geçit açılır ve hidrolik akış hacmi oranında bir değişime neden olur. Aynı zamanda da, basınç oluşur. Sonuç olarak, pistonun her iki tarafı arasında bir basınç farkı meydana gelir ve piston daha düşük basıncın bulunduğu tarafa doğru hareket eder, böylece silindirin düşük basınç tarafındaki hidrolik, kumanda valfinden pompaya geri döner.

 

.Direksiyon dönüş sırası

Direksiyon dönüş sırası

HİDROLİK DİREKSİYON TASARIMLARI

 

İki genel tipi bulunur ;  1) Modüler   2) Tam hidrolik (hidrostatik)  ikisinin
birleşiminden yarı modüler veya bileşik tip hidrolik direksiyon tasarlanmıştır.
             

a-) Modüler ve yarı modüler hidrolik direksiyon tasarımı

 

Modüler hidrolik direksiyon sistemlerinde dişli kutusundaki parçalar hidrolik piston ve silindirlerde meydana gelmektedir. Bu şekilde sistem daha küçük bir yapıya sahiptir.

Yarı modüler hidrolik direksiyon sistemlerinde harice hidrolik silindir direksiyon dişli kutusuna ilave edilmektedir. Bu silindir bağlantı kolları sayesinde direksiyon kollarındaki kuvveti ortadan kaldırır.

 

 

 


 

                             

 

 
 
 
 
 
 
 
Modüler hidrolik  direksiyon sistemi
 
 
 

l  Kontrol supabı                                   2 Hidrolik direksiyon pompası

3 Hidrolik haznesi                                 4  Hidrolik silindir içerisindeki                         

5 Direksiyon bağlantı kollan                  6  Dşli    kutusu

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Yarı modüler hidrolik direksiyon sistemi

                         1 Hidrolik silindir                                2 Kontrol supabı

                          3 Hidrolik direksiyon pompası            4 Hidrolik haznesi

                          5 Dişli kutusu                                      6 Direksiyon bağlantı kolları

 

Direksiyon simidi döndürüldüğünde kontrol supabı devreye girer ve hidrolik yağın hidrolik silindire ulaşmasını sağlar. Hidrolik silindirdeki basınç altında hidrolik yağ,direksiyon kuvvetinin sürücü tarafından azaltılmasın sağlar. Hidrolik yağ, hidrolik silindirin diğer ucundaki çıkıştan geçerek hidrolik haznesine döner. Direksiyon hareketi kesintiye uğradığında,kontrol pistonu hareketsiz olarak kabul edilir. Bu durumda hidrolik silindir içersindeki basınç azalır.

 

Hidrolik direksiyon sisteminde bir arıza meydana geldiğinde sürücü aracı mekanik direksiyon sistemiyle kumanda edebilmektedir. Bu durumda daha fazla kuvvete ihtiyaç olacaktır. Bu şekilde basit yapıya sahip olan hidrolik direksiyon tipleri binek taşıtlarında ve ticari araçlarda kullanılmaktadır.

b-)  Tam hidrolik (hidrostatik hidrolik) direksiyon

 

Bu sistemde direksiyon simidi tekerleklere mekanik olarak bağlı değildir. Direksiyon simidi döndüğünde kontrol pompası devreye girer. Kontrol pompasından

 geçen hidrolik yağ kontrol supabı üzerinde etkili olur. Sonuç olarak; hidrolik yağ hidrolik silindirin bir tarafına akar.

 

Geri dönen hidrolik yağ hidrolik yağ hidrolik silindirin diğer ucundan çıkarak hidrolik haznesine ulaşır.

 

Hidrolik silindirin pistonu yer değiştirir ve sonuç olarak direksiyon bağlantıları hareket eder.

 

Araç düz konumda hareket ederken hidrolik direk olarak hidrolik haznesine gönderilir. Tam hidrolik direksiyon sistemi sadece traktörlerde ve hızı saatte 30 mili geçmeyen araçlarda kullanılmaktadır. Eğer hidrolik direksiyon pompası arızalanırsa direksiyon hakimiyeti acil durumlarda kullanılan direksiyon pompası ile sağlanır ve bu pompa son dişli sistemine bağlanmıştır.


  

 

 

 

 

 

 

 Tam hidrolik direksiyonlar

                 1 Kontrol supabı                                        2 Kontrol pompası

                 3 Hidrolik direksiyon pompası                  4 Hidrolik haznesi

                 5 Hidrolik silindir                                      6 Direksiyon kol bağlantıl

 Hidrolik Güç Yardımlı Direksiyonların Avantajları ve  Dezavantajları

 

        Hidrolik Güç Yardımlı Direksiyonların Avantajları

Hidrolik güç yardımlı direksiyonların kullanım nedenlerinden en önemli bir kaç tanesi  şöyle sıralanabilir:

 

a)             Sürücünün yönlendirme  için harcadığı güç en aza indirilerek sürücünün yorulmasını engeller.

 

b)      Direksiyon belli bir manevra sırasında dönme miktarı azaltır.

 

c)      Yoldaki bazı tepkilerin sürücü tarafından direksiyonda hissedilmesi azalır.

 

d)      Lastik patlamaları sırasında direksiyonun  kontrolün kaybedilmesini önler ve güvenirliği arttırır.

 

 

 

 Hidrolik Güç Yardımlı Direksiyonların Dezavantajları

 

 

a)             Yeni ek sistemler kullanarak parça sayısı artmış ve maliyet fazlalaşmıştır.

 

b)       Yeni ek sistemler kullanarak karmaşık bir yapı oluşmuştur ve bakımı zorlaşmıştır.

 

c)             Hidrolik pompa motordan ek bir güç çektiği için yakıt ekonomisi kötüleşmektedir.

 

d)        Motor çalışmazken direksiyon simidinin döndürülmesi zorlaşmaktadır.

 

 

 

 

 Direksiyon Sisteminde Hidrolik Güç Kullanmanın Nedenleri

 

 

a)             Hidrolik sistemin kendi kendini yağlama özelliği vardır.

 

b)            Hidrolik akışkanın özelliğinden dolayı az bir kuvvet ile yüksek basınç elde edilir.

 

c)             Küçük hacimlerde büyük kuvvetler iletilebilir.

 

d)            Büyük kuvvet , büyük bir hızla uygulanabilir veya geri çekilebilir.( Bu şekilde manevra kabiliyeti hızlanmıştır.)

 

e)             Sıvıların sıkıştırılamaz özelliğinden yararlanarak hareketler üzerinde etkili bir kontrol sağlanmıştır.

 

f)              Sistem kapalı olduğundan kirletici maddelerin sisteme girmesi zorlaşır.

 

Hidrolik Güç Yardımlı Direksiyon Sisteminden Arzulanan Özellikler

 

 

 

Emniyet (Güvenlik )

 

Hidrolik güç yardımlı direksiyon sistemlerinin ilk olarak kullanılmaya başlandığı yıllarda bu sistemin en iyi kullanımına yönelik çalışmalara büyük bir ağırlık verilmiştir. Direksiyon simidi üzerinde oluşan etkilerin(yola ve manevraya bağlı olarak) hissedilmesi konusunun ne kadar önemli olduğu daha o günlerde (1950’li yıllarda) anlaşılmış olup, manevralar sırasında oluşan yanal ivmenin artması ile birlikte kendi kendini hizalayan torkun azalmaya başlamasının hissedilmesini lastiklerin yol tutuşu hakkında bilgi verdiği gözlenmiştir. Böylece bugündeki çalışmalarda aracın yol tutuşu konusundaki limit değerler (yani aracın manevra sırasında gelen merkezkaç kuvveti etkisi ile devrilme veya savrulma eğiliminin başladığı anlar) direksiyon sisteminden hissedilerek sürüş emniyeti artırılmıştır. Lastik patlamalarında aracın bir tarafa çekmesini engeller.

 

 

 Hassasiyet

 

Hidrolik sistem en ufak manevra komutlarını algılamalıdır. Şoförün en ufak hareketinde sisteme basınç etkilemeli , istediğinde ise bu basınç kuvveti tekrar kaldırılmalıdır.

 

 

Bakım (Servis ) Kolaylığı

 

Hidrolik direksiyon sisteminde çalışma maddesi özel hidrolik yağıdır. Bu yağın kontrolü her 10.000 km’de bir yapılmaktadır. Kontrol anında motor relanti devrinde çalışmalıdır. Kontrol yapılmadan önce direksiyon birkaç kez tam sağa ve sola çevrilmeli, sonra düz durumda tutulmalıdır. Hidrolik seviyesi , hidrolik yağ deposu üzerinde bulunan yağ seviye çubuğundan okunur. Az ise ilave edilir. Hidrolik direksiyon sistemli araçlarda uzun süreli park halinde direksiyon tamamen sağa veya sola kırılmış olarak tutulmalıdır. Hidrolik direksiyon sisteminde basınçlı yağı sağlayan pompa hareketini V kayışı ile motordan alır. V kayışı gerginliği 1-1,5 cm esnemelidir.

 

 

 

Hidrolik Güç Yardımlı Direksiyon Kullanımını Yakıt Ekonomisine Etkisi 

 


Hidrolik güç yardımlı direksiyon sistemlerinde kullanılan pompa taşıt hızı ne olursa olsun, sabit bir motor momenti ile çalışır. Maksimum moment devirlerinde motorun özgül yakıt tüketimi düşük olduğundan, güç direksiyon pompasının çalıştırmak için  gerekli moment motordan daha ekonomik bir düzeyde sağlanır. Böylece yüksek hızlarda güç direksiyonuna giden kayıp azalır. 

Şekil.2.7.  Hidrolik güç yardımlı direksiyon taşıtta yakıt ekonomisi kaybı

 

 

 

 

 

 

HİDROLİK DİREKSİYON SİSTEMLERİNDE ARIZA

          Direksiyon sistemi kontrol edilirken; direksiyon sistemi ve ön tekerlekler, süspansiyon, akslar ve şasi arasında ki yakın ilişki unutulmamalıdır. Bu nedenle ortaya çıkacak problemler sürücüye direksiyon sisteminden gibi görünse bile süspansiyon sistemi içindeki problemler arızanın asıl sebebi de olabilmektedir. Bu nedenle karar vermeden önce, direksiyon sistemi içinde yer alan problemleri göz önüne almak ve diğer bütün olası nedenleri kontrol etmek  bize zaman ve efor tasarrufu sağlayacaktır.

        Hidrolik direksiyon sistemlerinde oluşabilecek arızalar, muhtemel sebepleri ve tamir yöntemleri aşağıdaki tablolarda gösterilecektir. Bu arızalar mekanik direksiyon sistemlerindeki arızalarla benzerlik göstere bilirler. Aşağıda bütün arızalar da verilecektir[5].

        Direksiyon simidinin yukarı ve aşağı, sola ve sağa, ileri ve geri hareketi ve direksiyon simidinin ana mil üzerindeki bağlantısının iyi olup olmadığının kontrolü, ana mil bilyalarının gevşek olup olmadığı ve direksiyon kolonunun bağlantılarının sıkılığının kontrol edilmesidir, araç üzerinde yapılan kontrollerdir.

   Aşırı Direksiyon Simidi Boşluğu

        Direksiyon sisteminde bir çok mafsal olduğundan, çok az bir boşluk olması beklenir. Bu nedenle, direksiyon sistemindeki parçaların gevşemesi ve mafsalların aşınması sonucunda oluşan aşırı bir boşluk aracın yolda gezmesine ve bir tarafa gezmesi ne sebep olacaktır. Bu da

        lastiklerde anormal aşıntılara ve titreşimlere neden olacaktır. Tablo-11.1 de aşırı direksiyon simidi boşluğu arızaları verilmiştir

           Direksiyon simidi boşluğunun kontrolü

        Araç düz sürüş konumunda iken, direksiyon simidi hafifçe döndürüldüğünde ön tekerlekler döner. Fakat ön tekerleklerin tam dönmesi için yeterli değildir. Bu esnadaki direksiyon simidi hareketinin miktarına direksiyon simidi boşluğu deyebiliriz. Kabul edilebilir boşluk limiti araç modeline göre değişiklikle birlikte 30 mm' den daha fazla değildir. Eğer boşluk fazla ise, buna aşağıda yazılı arızaların biri veya birkaçı neden olabilir.

 

·        Direksiyon simidi somunu yetersiz sıkılıkta

·        Direksiyon dişlisinin aşınması veya yanlış ayar

·        Aşınmış bağlantı mafsalları

·        Gevşek konsol bağlantıları

·        Gevşek tekerlek bilyaları

·        Gevşek ana mil mafsalları

 

    Direksiyon bağlantılarının gevşekliğinin kontrolü

        Aracın önü krikodayken, ön tekerleklerin ileri geri ve yandan yana hareket ettirilerek kontrol edilir. Eğer aşırı boşluk varsa bağlantılar veya tekerlekler  muhtemelen gevşemiştir.

   

      Tekerlek bilyası gevşekliğinin kontrolü

          Sert Direksiyon

  sert direksiyon arıza kontrolleri ve bakım ve onarım yolları verilmiştir

         Aracın önü krikoda iken, tekerleğin her birinin üstünden ve altından tutarak sallanması ile gevşekliği kontrol edilir. Eğer herhangi bir gevşeklik bulursa, muhtemelen süspansiyon kolu burçlarında, rotillerde ve tekerlek bilyalarında aşınma mevcuttur. Boşluğu ayak freni uygulandıktan sonra tekrar kontrol edildiğinde boşluk azalmışsa, problem tekerlek bilyalarından başka bir yerden geliyor demektir. Eğer boşluk tamamen ortadan kalkmışsa boşluğun nedeni tekerlek bilyaları demektir

   Ortaya çıkan arızalar

     Normal Sürüş Esnasında Aracın Bir Tarafa Çekmesi

 

Bunun anlamı şudur; sürücü aracı düzgün bir konumda sürmeye çalışırken aracın bir tarafa aktığı hissedilir. Bu sağ ve sol tekerlekler arasında dönme dirençleri içinde veya sağ ve sol direksiyon aksları etrafında işleyen momentler içinde büyük farklılıklar olduğu zaman, aracın bir tarafa çekmesi şeklinde ortaya çıkar. Tablo-11.4 de normal sürüş esnasında aracın bir tarafa çekmesi ile ilgili arızalar ve çözüm yolları verilmiştir

a)      Aracın önü krikoda iken, direksiyon dişli ve direksiyon bağlantılarını ayırarak, her bir parçanın ayrı ayrı kontrolüne müsaade eder. Eğer direksiyon kutusu çalışması sertse; direksiyon dişlisinde bir arıza, ön yükleme ayarında yanlışlık, yağ veya gres azalması, bilya veya burçlarda bir arıza olmasına neden olur.

b)      Direksiyon çolak kolu ve bağlantısını ayırarak, çolak kol çevrilir. Eğer ağırsa, rotiller veya king-pim arızalıdır.

c)      Aşırı kaster de muhtemelen sert direksiyona neden olacaktır[5].

 

       Yolda Gezme

      Yolda gezmenin anlamı; aracın yönlendirildiği istikametin dışına çıkma eğiliminde olmasıdır. Bu oluştuğu zaman, aracın arzu edilen yönde gitmesi için sürücünün direksiyon sürekli düzeltmeye çalışması gerekir.

12.              HİDROLİK DİREKSİYONLARIN ARAÇ ÜSTÜ KONTROLLERİ

 

Şekil-12.1 de hidrolik direksiyonun araç üzerinde kontrolünün nasıl yapılacağını ifade etmek ve yol göstermek amacı ile verilmiştir[5].

 

Şekil-12.1 Hidrolik Direksiyonun Araç Üzerinde Kontrolü[5].

 

12.1          Hidrolik Yağ Seviyesinin Kontrolü

 

a)      Aracı düz bir zeminde tutun.Şekil-12.2 de hidrolik yağ seviyesi kontrolü gösterilmiştir.

Şekil-12.2 Hidrolik Yağ Seviyesi Kontrolü[5].

 

b)             Hidrolik yağ sıcaklığının yükseltilmesi: Motor 1000 dev/dak veya daha az bir devirde rölanti de çalışırken, direksiyon simidini tam sağa ve tam sola birkaç kez döndürerek hidrolik yağ sıcaklığının yükselmesini sağlayın.

c)      Yağda köpürme ve renk değişikliği kontrolü; Köpürme ve renk değişikliği sistemde hava olduğunu hem de hidrolik yağ seviyesinin düşük olduğuna işarettir.

d)      Depodaki yağ seviyesinin kontrolü; Yağ seviyesini kontrol edin ve gerekirse ilave edin[5].

 

12.2          Rölanti Devri Yükseltme Kontrolü

 

a)      Motoru ısıtın.

b)      Klima düğmesini kapatın.

c)      Rölanti devri yükseltme kontrolü

 

Direksiyon simidini tam bir tur çevirin, hava kontrol valfi hortumu valfini sıktığınız zaman motor devrinin düştüğünü kontrol edin. Hava kontrol valfi hortumunu bıraktığınız zaman motor devrinin arttığını kontrol edin[5].

 

12.3          Hidrolik Direksiyon Yağının Değiştirilmesi

 

a)      Aracın önünü kriko ile kaldırın ve sehpaya alın.

b)      Depodan geri dönüş  hidrolik hortumunu sökün ve hidrolik yağı kabın   içerisine boşaltın.

c)      Motor rölanti de çalışır iken, direksiyon simidini hidrolik yağ gelinceye kadar tam sağa ve sola çevirin.

d)      Motoru stop edin.

e)      Yeni hidrolik yağ ile depoyu doldurun.

f)       Motoru çalıştırın ve 1000 dev/dak 'ya çıkarın. Bir veya iki saniye sonra, geri dönüş

hortumundan hidrolik boşalmaya başlayınca motoru stop edin.

g)      Hidrolik yağ içinden hava gelmeyinceye kadar, 4 veya 5 kez tekrar edin.

h)      Depodaki geri dönüş hortumunu takın.

l)        Hidrolik direksiyon sisteminin havasını alın[5].

 

12.4          Hidrolik Direksiyon Sisteminin Havasının Alınması

 

a)      Deponun hidrolik yağ seviyesinin kontrolü; Hidrolik yağ seviyesini kontrol edin ve eğer gerekiyorsa yağ ilave edin.

Not : Hidrolik yağ seviyesi, seviye çubuğunun "HOT " sıcak yazan kısmında olup olmadığını kontrol edin. Eğer yağ soğuk ise seviye çubuğunun "COLD " soğuk kısmından kontrol edin.

b)      Motoru çalıştırın ve direksiyon simidini tam sağa ve sola üç veya dört kez çevirin: Motoru 1000 dev/dak 'da veya daha düşük devirde çalıştırın.

c)      Depodaki hidrolik yağda köpürme veya kabarma olmadığının ve motor stop edildiği zaman maksimum seviyeyi geçmediğinin kontrolü; Motor çalışırken yağ seviyesini kontrol edin. Motoru durdurun ve hidrolik yağ seviyesini ölçün. Max. yükselme: 5 mm[5].

 

 

Şekil 12.3 Hidrolik Direksiyon Sisteminin Havasının Alınması[5].

 

12.5          Hidrolik Yağ Basınç Kontrolü

 

a)      Basınç saatinin bağlanması

1.   Dişli kutusundan basınç hattını sökün.

2.   Basınç hattına basınç saatinin saat tarafını ve dişili kutusuna da valf tarafını bağlayın.

3.   Havanın alınması; Motoru çalıştırın ve direksiyonu tam sağ ve sola iki-üç kez çevirin.

b)      Hidrolik yağ sıcaklığının 80 ° C (176 °F) olduğunu kontrol edin.

 

 

Şekil-12.4 Hidrolik Yağ Basıncı Kontrolü[5].

c) Motoru rölanti de çalıştırın.

d) Hidrolik yağ basıncının valf kapalı iken kontrolü; Basınç saati valfini kapatın ve saatteki basıncı okuyun. Minimum basınç: 65 kg/cm2 (6374 kpa)

Not: Valfi  10 saniyeden fazla kapalı tutmayın. Eğer basınç düşük ise, hidrolik direksiyon pompasını tamir edin veya değiştirin.

e)      Valfı tam açın.

f)       1000 dev/dak 'da okunun basıncını kaydedin ve kontrol edin.

g)      3000 dev/dak 'da okunan basıncını kaydedin ve kontrol edin: 1000 dev/dak ile 3000dev/daki kontroller arasındaki basınç farkının 5 kg/cm2 (490 kpa) veya daha düşük olduğunu kontrol edin. Eğer fark fazla ise hidrolik direksiyon pompasının akış kontrol valfini tamir edin veya değiştirin.


  

 

Şekil-12.5 Devirlere Göre Hidrolik Basıncın Ölçülmesi[5].

 

h) Direksiyon simidi tam tur çevriliyken okunan basıncın kontrolü; Basınç saati valfınin tam açık olduğundan emin olun ve motoru rölanti de çalıştırın. Minimum basınç 65 kg/cm2 (6374kpa). Eğer basınç düşükse, dişli kutusunda dahili bir kaçak varsa tamir edin veya değiştirin.

ı) Direksiyon eforunun ölçülmesi; Direksiyon simidini ortalayın ve motoru rölanti de çalıştırın. Bir torkmetre kullanarak, her iki yöndeki direksiyon eforunu ölçün. Maksimum direksiyon eforu 60 kg-cm(5.9 Nm). Eğer direksiyon eforu fazla ise hidrolik direksiyonu tamir edin

 

Anasayfaya Dön

Copyright © 2005. OTO4 1. Öğretim